İcra ve İflas Hukuku

Güngör Hukuk ve Danışmanlık, icra ve iflas hukuku alanında iyi bir deneyime sahip olup, her türlü borçla ilgili her konuda istisnai hizmet vermekte ve hukuki işlemlerin akıcı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Varlıkların tahsili, borçluların varlıklarının belirlenmesi, varlıklara haciz verilmesi, el konulan varlıkların satış süreçleri, iflas caydırıcılık işlemleri, borçlu ve alacaklılar arasında iletişimin sağlanması ve ödemelerin düzenlenmesi, borç konularının çözülmesi ve ilgili tüm borç işlemleri. Hizmetlerimiz:


• Ticari Krediler İçin Tahsilat İşlemleri

• Finansal Krediler İçin Borç Toplama İşlemleri

• İpotek Sözleşmeleri İçin Borç Toplama İşlemleri

• Varlıkların Belirlenmesi

• Varlıkların Haciz İşlemini Takip Etme

• İcra ve İflas Prosedürleri

• Mahkemelerde Tahkim Prosedürleri

• Mahkeme Öncesinde Dava