•  26.05.2020 14:12

24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Devamını Okuyun
  •  16.04.2020 16:34

İşbu bilgi notu kapsamında, 16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında yapılan bazı önemli iş mevzuatı değişikliklerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamını Okuyun
  •  12.03.2020 16:10

12 Mart 2020 tarihinde tarihinde yayımlanan 31066 sayılı Resmi Gazete ile 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” (“Kanun”) kabul edilmiştir. Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra, 12 Mart 2021’de yürürlüğe girecektir.

Devamını Okuyun