26 May
26May

24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) oranında BSMV uygulanması esas olup, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır:

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.
Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.