Güngör Avukatlık & Danışmanlık

Yaratıcı çözümler, yaratıcı sonuçlar.

Hakkımızda image
Güngör Avukatlık & Danışmanlık Bürosu, Av. Tayfun Reşat Güngör tarafından İstanbul’da kurulmuş olup yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki sorunlarının çözülmesi ve arzulanan hedeflerine ulaşılması hususlarında; hızlı, pratik ve deneyim eksenli çalışma anlayışıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Ceza hukuku alanlarında faaliyet göstermekte ve müvekkilerine Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde anılan hizmetleri sağlamaktadır.

  •  26.05.2020 14:12

24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Devamını Okuyun
  •  16.04.2020 16:34

İşbu bilgi notu kapsamında, 16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında yapılan bazı önemli iş mevzuatı değişikliklerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamını Okuyun
  •  12.03.2020 16:10

12 Mart 2020 tarihinde tarihinde yayımlanan 31066 sayılı Resmi Gazete ile 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” (“Kanun”) kabul edilmiştir. Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra, 12 Mart 2021’de yürürlüğe girecektir.

Devamını Okuyun
  • Zeytinlik Mah. Türkçü Sk. Öz Serezli İş Merkezi No: 9/15, Bakırköy, İstanbul, Türkiye