Taşınmaz Hukuku

Emlak piyasası, son birkaç on yıl içinde, kapsamlı finansallaşma, daha karmaşık oyuncular ve artan sayıda düzenleme ve mahkeme kararı ile karmaşıklık ve yapı kazanmıştır. Bu bağlamda, müşterilerimizin yatırımlarından en iyi şekilde faydalanmayı amaçlıyoruz. Endüstriyel, üçüncül, konut veya tarımsal kullanım için her tür gayrimenkul varlığı hakkında tavsiye ve yardım sağlıyoruz, örneğin:


• İnşaat sözleşmeleri

• İpotek Sözleşmeleri ve Kayıtları

• Gayrimenkul Alımı

• Yabancı Gerçek Kişiler veya Tüzel Kişiler adına Sınırlı Gerçek Hakların Kurulması

• Gayrimenkul ile ilgili Gayrimenkul Tespiti araştırmalarının yapılması

• Kira Sözleşmeleri Ana sözleşmede değişiklik yapılması

• Hisse devir işlemleri

• Genel kurul toplantılarının yapılması

• Şirketin imza sirkülerinin hazırlanması

• Gayrimenkul Hukuku Uyuşmazlıklarında Medeni Hukuk Davaları