Ticaret Hukuku

Güngör Hukuk ve Danışmanlık, bilgi, çok yönlülük ve kararlılıkla faaliyet göstermekte, kurumsal işlemlerin tüm yelpazesinde kesintisiz ve entegre önerilerle çalışmaktadır. Müşterilerimize ticaret hukukunun her alanında, özellikle aşağıdaki alanlarda yardımcı oluyoruz:


• Birleşme ve Devralmalar,

• Yabancı Sermaye Şirketleri

• Proje finansmanı

• Şirket birleşmeleri veya tasfiye işlemleri

• Belirli uygulama alanları için gerekli lisansların takibi

• Yabancı yöneticiler adına çalışma izni başvurusu

• Resmi ihalelere katılım ve ihale şartnamesi için danışmanlık.

• Ticari Anlaşmazlıklar için Medeni Hukuk Davaları