Sözleşme Hukuku

Güngör Hukuk ve Danışmanlık, sözleşmeyi yapan tarafların iradelerinin olabildiğince doğru bir şekilde bilinmesine, aralarındaki ilişkinin tanımlanmasına ve düzenlenmesine ve aynı zamanda karşılıklı sorumluluk ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin düzenlenmesi sürecine girmeye çalışmaktadır. hazır bir sözleşmenin yararlarını ve risklerini analiz etme sürecinde her iki tarafın borçları ve eylemleri ve çıkarları. Müşterilerimize sözleşme hukukunun her alanında, özellikle aşağıdaki alanlarda yardımcı oluyoruz:


• Ticari Sözleşmeler

• Ticari Marka Lisansı veya Atama Anlaşmaları

• Uzlaştırma ve Tahliye Anlaşmaları

• Taşınır ve taşıtlar için kira sözleşmeleri